Auto-Servis Matković I Motive Servis

Dana 29.04.2019 potpisan je ugovor sa tvrtkom Motive Servis Europe te je Auto-Servis Matković postao član Motive Servisne grupacije i servisne servisne mreže