Android i iOS sustavi

Lead photo

Audi ih uvodi u svoje automobile

 

Zbog stila života koji to zahtjeva, u Audiju će omogućiti dostupnost interneta i poznatih usluga smartphonea svojim kupcima, te iz tog razloga usko surađuju sa tvrtkama poput Google-a i Apple-a. Funkcije, koje su kupcu dostupne na smartphoneu, ubuduće će moći koristiti i pomoću komunikacijskog sustava u automobilu. Važni parametri kod njihove integracije su lakoća primjene za korisnika i mali nivo ometanja za vozača.

Audi je jedan od osnivača alijanse Google Open Automotive Alliance (OAA). Suradnja postoji od početka 2014. i ima za cilj, da u automobil itegrira Android platformu i njene Apps aplikacije pod pojmom ‘Android Auto’. S uslugama poput navigacije pomoću Google Maps i sa Streaming Service Google Play Music postoje već prvi rezultati