Impressum

Neimenovani (4)


Impressum.

NAZIV: AUTOMOBILI MATKOVIĆ obrt Vl.Kristina Matković
sjedište: Blajburška 62, 21260 Imotski / Hrvatska
Upisano u sudski registar: Trgovački sud u Splitu.                    
OIB: 18941516326
MB: 98198513
ID PDV-a:  
BRZ:  
IBAN:  
Član uprave: Kristina Matković